Engineers Now!

Dries Elsen

Dries Elsen

Directeur

Begonnen als preventieadviseur vervul ik nu de rol van directeur voor alle diensten van Cepa die een directe operationele taak vervullen in de haven. Hierbij hoort een ambitieus veiligheidsbeleid dat onze havenbedrijven aanzetten tot organisatorische, ensgerichten zeker ook technologische ontwikkelingen die een veilig productieve havenarbeid bevorderen.